Качествена застраховка

Качество Aподход

1. Политиката на компанията за качество е формулирана и одобрена от целия екип в ръководството за качество.

2. С рекламни карти, стенни вестници, табла за разкрития, образование и обучение, за да се гарантира, че всички нива на персонала разбират политиката за качество и я прилагат.

3. Приложимостта и прилагането на политиката за качество се оценяват и преразглеждат при прегледа на ръководството.

4. Политиката на компанията за качество е ангажимент към изискванията за качество на клиентите и това е целта на всеки служител. То

насърчава служителите на всички нива на компанията да полагат непрестанни усилия за подобряване на качеството и предлагането на продуктите

най-добрите продукти и услуги, отговарящи на нуждите на клиентите.

5. Политиката на компанията за качество:

balustrade (1)

Внимателен, внимателен и търпелив

° Слиенти-ориентиран, печеливш от Високо качество, пълно участие, съвършенство

Качеството първо, най-високото качество е производственият принцип на целия ни персонал и това е животът на компанията. Винаги поставяйте качеството и безопасността на първо място и постоянно търсете възможности за подобрение. Всеки клиент има пълно доверие и удовлетворение от нас. Да предоставяме на клиентите най-голяма подкрепа е целта на целия наш персонал.