Работна среда

Factory full view 1
Administrative Area

Административна зона

Packaging workshop 1

Цех за опаковане 1

Packaging workshop 2

Семинар за опаковане 2

workshop 1

работилница 1

workshop 2

семинар 2

road

Външна стена на растенията

Mechanics

Механика

workshop

Покажи стая

DSC_0445
DSC_0446
DSC_0447
DSC_0448
DSC_0507